Skip to content

10 mBliana ag Fás

3ú Márta 2016 – Róisín, Áine-Máire, Ciara, Peadar, Alan agus Niamh seisear den ochtar a bhí sa chéad rang sa Choláiste i 2006
Príomhoide Brian, Fiona, Ciara, Michael, Alan, Daithí, Niamh, Peadar agus Róisín 29 Lúnasa 2006

2006/07-2016/17

Bhí ócáid speisialta ag pobal scoile an Choláiste agus Gaelscoil Riada ar an Aoine 3ú Márta. Ba in Óstán Raithín, Baile Átha an Rí a bhailigh an slua, daltaí, foirne teagaisc, baill na gcoistí éagsúla, na Boird Bainistíochta mar aon leis na haoi-chainteoirí agus polaiteoirí -ina measc an tAire Stáit Gaeltachta, Séan Kyne.

B’iad na daltaí a thosaigh sa dhá scoil, iad siúd a bhí sna céad ranganna príomhaoinna na hócáide.

Léiríodh físeán gearr ag deireadh na hoíche le meascán den sean agus an nua. Is féidir féachaint ar an bhfíseán ach cliceáil ar an nasc thíos.

View celebratory video(produced by Paul Murphy) – Click the links below
Ardteist 2011