Skip to content

Torthaí Ardteiste – Leaving Cert Results

TORTHAÍ DEN SCOTH ARÍS!

Comhghairdeas leis na daltaí ar fad agus a gcuid múinteoirí as na torthaí iontacha a gnóthaíodh arís i mbliana. D’eirigh le duine as gach triúr (32%) breis agus 510 pointe a fháil, figiúr é seo atá beagnach ceithre huaire níos airde ná an ráta náisiúnta (8%) de réir figiúirí an CAO. Tréaslaítear le cách!

EXCELLENT RESULTS AGAIN!

Congratulations to the pupils and their teachers on the excellent results achieved again this year which hopefully will secure first place preference for most. Overall attainment saw nearly one in three (32%) pupils attain or exceed 510 points which according to CAO statistics is four times higher than the national rate (8%) – well done to all again!